logo

KLUB

KVHPVKlub Vojenské Historie

HŽP

MEOPTA

LEICA

MINOX

SIG_SAUER

SVZČR
  

Sponzorství

Vážený/á pane/paní,

Jménem organizačního týmu Sniper 22, vedeného pod Sdružením Všestranných zájmů České republiky, Vám oznamujeme že,

v letošním roce organizujeme tříkolový závod ve střelbě z malorážek. Tento závod je určen pro širokou veřejnost.

Máte-li zájem věnovat sponzorský dar ve formě upomínkových předmětů, reklamních dárků nebo cen do tomboly. Kontaktujte nás na níže uvedený email.

Záleží jen na Vás a Vaších možnostech. Nežádáme o finanční podporu.

Na oplátku nabízíme reklamu ve formě loga na webové stránce s odkazem na Vaše stránky. V případě darování cen do tomboly je možné i umístění reklamního banneru v místě konání závodu.

Při větší spolupráci je možnost postavení vámi dodaného stánku, za účelem vačí propagace.

Email pro kontakt: sniper22.registrace@qins.cz

Za organizační tým

S pozdravem

Libor Entl

Dear Sir / Madam,

On behalf of the Sniper 22 organizational team,led under Sdružením Všestranných zájmů České republiky, we notify you that

this year we organize a three-round race in rimfire rifle shooting. This race is designed for the general public.

If you are interested in donating sponsorships in the form of souvenirs, promotional gifts or raffle prizes. Contact us at the email below.

It's up to you and your options. We're not asking for financial support.

In return, we offer advertising in the form of a logo on a website with a link to your site. In the case of donating prizes to the raffle, it is also possible to place an advertising banner at the venue.

In the case of greater cooperation, there is a possibility to build a stand supplied by you, for the purpose of promotion.

Email for contact: sniper22.registrace@qins.cz

For the organizational team

Regards

Libor Entl

Naši sponzoři


QINS
KVH

KVH Prostějov

SVZČR
MEOPTA
MPV

Místo pro Vaší reklamu

HŽP

© Sedina Jiri 2010, Jan JUMBO Stanek 2018